Om oss | www.skyddatboende.net

Om oss

Vad har vi för utbildning?

I nuläget finns det en verksamhetschef och tre konsulenter på Kiron Care AB. Alla fyra har i grunden en utbildning antingen som socionom eller beteendevetare. Efter det har vi vidareutbildat oss. När vår egen kompetens inte räcker har vi tillgång till ytterligare kompetens genom vårt systerbolag Tinagården HVB. Tillsammans har vi kunskap inom:

 • BBIC (Barns behov i centrum) – metod för att stärka barns delaktighet och inflytande
 • ASI (Addiction Severity Index) – kartläggning av missbruksproblem
 • FREDA – standariserad bedömning för våld i nära relationer
 • Signs of Safety – arbetsmetod med fokus på trygghet och säkerhet i arbetet med utsatta barn
 • Norrköpingsmodellen – metod för att barn ska komma till tals och för att deras vilja och villkor ska synliggöras
 • Sorgbearbetning
 • MI – motiverande samtal
 • KBT – kognitiv beteendeterapi
 • ÅP – återfallsprevention, för kriminalitet eller missbruk
 • ART (Aggression Replacement Training) – program för prevention vid aggressivitet
 • ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) – strukturerat behandlingsprogram vid riskbruk eller missbruk
 • ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) – metod för bedömning av unga med missbruksproblematik och social problematik

 

Räcker vår kunskap inte till kan vi koppla in externa aktörer, så att Socialtjänstens önskemål kan tillgodoses och de barn eller ungdomar som finns i familjehemmen kan få den hjälp de behöver.

Kontakta oss direkt vid problem

Kontakta oss direkt ifall du upplever problem i vardagen och behöver hjälp med ett skyddat beonde.

(Lämna tom)