Skyddat boende | Kontakta oss | Kiron Care AB

Skyddat boende för dig som behöver det

Kiron Care

Kontakta oss direkt

Skyddat boende för dig som behöver det

Kiron Care

Kontakta oss direkt

Skyddatboende för barn, ungdomare & kvinnor

De allra flesta barn och ungdomar mår bäst av att bo tillsammans med någon av sina föräldrar, men det finns situationer när det inte längre fungerar. Vi erbjuder då skyddat boende åt dem som behöver det. Det kan vara för att ett barn blivit ensamt, utan någon som kan ta hand om henne eller honom, eller för att det finns problem hos föräldern eller hos den unga. Ibland blir det nödvändigt med någon form av skydds- eller stödboende där barnet eller ungdomen kan få ökat stöd och hjälpen i att komma bort från sin vanliga miljö.

Vi kan hjälpa till med placering i familjehem

Vi på Kiron Care kan hjälpa till om en placering i familjehem blir nödvändig till exempel på grund av:

  • Hedersproblematik som gör att barnet eller ungdomen behöver skyddat boende
  • Missbruksproblematik eller ett riskbruk där missbruk kan uppstå
  • Kriminalitet – när barnet eller ungdomen hamnat i dåliga sammanhang och behöver hjälp att komma bort ifrån dem
  • Omsorgsbrist – när ingen av föräldrarna har förmågan att ta hand om sitt barn på ett sätt så barnet får vad det behöver
  • Funktionsvariationer – när föräldrarna inte har vad som krävs för att se till deras barns speciella behov
  • Ensamkommande som inte har några närstående vuxna i landet som kan ta hand om och ansvara för dem
  • Normbrytande beteenden – som till exempel aggressiva beteenden eller brottslighet
  • HBTQ – där ett HBTQ-barn eller en HBTQ-ungdom lever i en miljö som är destruktiv för att de inte blir accepterade i vem de är

 

Förstärkta familjehem och kraftigt förstärkta familjehem

Det vi på Kiron Care erbjuder är familjehem som får en förstärkning eller en kraftig förstärkning jämfört med vanliga familjehem. Det innebär att ett barn placeras i ett familjehem, men att handledning sker med kortare mellanrum. Förstärkta familjehem får handledning varannan vecka, eller mer när det finns behov av det. Kraftigt förstärkta familjehem får handledning varje vecka. Det sker även andra insatser som barnet kan behöva för att få hjälp att komma till rätta med destruktiva beteenden eller som han eller hon behöver för att må bra.

Kontakta oss direkt vid problem

Kontakta oss direkt ifall du upplever problem i vardagen och behöver hjälp med ett skyddat beonde.

(Lämna tom)

 

Vem avgör skyddsbehovet?

Det är Socialtjänsten som beslutar om ett barn behöver omhändertas enligt SoL, LVU eller LVM, vilket är de olika lagstiftningar som kan användas för att omhänderta barn eller ungdomar, och som kan leda till placering i familjehem. I vissa fall kan vi ta emot barn tillsammans med en förälder, men för det mesta rör det sig om barn, ungdomar eller unga vuxna som på egen hand behöver placeras i familjehem. Vad det är för typ av stödboende en person behöver utreds av Socialtjänsten och det är de som beviljar de olika insatserna. .

Vem kan bli familjehem?

Alla familjehem som är kopplade till Kiron Care är utredda. De inblandade har blivit intervjuade och kontrollerade bland annat genom brottsregister, socialregister och Kronofogden. De får utbildning och handledning för att kunna ta hand om barn eller ungdomar på ett bra sätt. I grunden är det helt vanliga familjer som vill finnas för någon som behöver hjälp. Familjehemmen har alltid möjlighet att kontakta en konsulent på ett journummer och det finns handledning minst varannan vecka. De får också fortbildning..

Målet

Målet vid en familjehemsplacering är att det barn eller den ungdom som placerats ska få en möjlighet att i ett skyddat boende få en livssituation som är trygg och stabil. På det sättet ska de få förutsättningar att växa som människor, hjälp att tro på sig själva, och stöd att hitta sin väg framåt i livet.